Jongeren onder de 18

DagbestedingIndividuele begeleidingMaatwerktraject

Nous biedt in samenwerking met De Oude Manege Winsum verschillende trajecten aan voor jongeren onder de 18. Zoals dagbesteding, individuele begeleiding maar ook maatwerktrajecten zijn mogelijk in overleg.

Voor Jeugd geldt vanaf januari hetzelfde aanbod als WMO 18+. Zie kopje WMO 18>. Daarnaast bieden wij voor jeugd ook individuele begeleiding en groepsbegeleiding aan. Nous biedt kleinschalige individuele ambulante begeleiding in samenwerking met Zorgkracht 12 en Jongerenwerk Barkema en de Haan binnen de grenzen van de gemeenten waar de cliënten wonen (ondersteuning dichtbij). Door de kleinschaligheid en een vaste begeleider bieden we cliënten via de oplossingsgerichte methode weer een vaste structuur en regelmaat. Doordat de cliënt beter in een ritme komt en het gevoel heeft een bijdrage te leveren aan de samenleving, vergroot dit de eigenwaarde en zelfredzaamheid. Op dit moment wordt de begeleiding op de Oude Manege Winsum aangeboden.

Daarnaast werken wij samen met het Terra College en hebben we diverse maatwerktrajecten lopen in de vorm van dagbesteding en groepsbegeleiding voor jongeren die vastlopen in het reguliere onderwijs. Zij volgen bij ons een traject om daarna weer te re-integreren in de school, zie ook het kopje; Maatwerktrajecten; Vsv.

Bekijk WMO 18>