Jongeren boven de 18

Dagbesteding
Maatwerktraject
Traumabegeleiding

Nous biedt in samenwerking met de Oude Manege Winsum verschillende mogelijkheden voor jongeren ouder dan 18. Deze jongeren vallen onder de WMO. Zo bieden we dagbesteding aan, maar ook individuele trajecten in samenwerking met Molendrift al dan niet gericht op trauma.

Nous biedt kleinschalige belevingsgerichte dagbesteding aan (op dit moment in samenwerking met de W.A. van Lieflandschool in Groningen). Door de kleinschaligheid en vaste begeleider(s) bieden we cliënten in samenwerking met de locatie De Oude Manege te Winsum weer een vaste structuur en regelmaat. Waar de cliënten kunnen meedraaien in wat wij noemen een ‘minimaatschappij’, waardoor ze een daginvulling hebben, andere mensen ontmoeten, het netwerk vergroten en licht activerende activiteiten uitvoeren.

Nous is een samenwerking aangegaan met De Oude Manege Winsum als locatie. Dit is een multifunctioneel sport-, recreatie- en ontmoetingsplek waar jong en oud, geïndiceerd of niet geïndiceerd door elkaar heen lopen in een soort ‘minimaatschappij’. Binnen De Oude Manege is een zorgtak gerealiseerd waar nu onder andere een vroegtijdig schoolverlaterstraject wordt gedraaid. Binnen De Oude Manege loopt een diversiteit aan mensen rond, van gepensioneerden tot jongeren met een beperking. Het idee is een gemengde (verticale) doelgroep, die elkaar kunnen helpen en versterken. In De Oude Manege draait men mee in het bedrijf (dagbesteding participatiegericht). Hierdoor wordt iedereen geactiveerd om ‘mee te doen’, ‘bij te dragen’ en sociale contacten op te bouwen, passend bij wat de cliënt nodig heeft. Dit kan binnen de horeca, de schoonmaak, het timmeren van de nieuwe groepsruimtes, deelname aan (sport)activiteiten, tuinieren. Kortom, de mogelijkheden zijn eindeloos en kunnen afgestemd worden op het niveau en vooral de interesse van de cliënt om ze duurzaam te laten bijdragen.

Nous maakt gebruik van de faciliteiten die De Oude Manege te bieden heeft; onder andere het kunstgrasveld, de sportboxen, bokszakken, gewichten etc. Nous is ervan overtuigd dat sport als middel gebruikt kan worden om emotionele barrières te doorbreken, weerbaarder te worden en het zelfvertrouwen te vergroten.

Nous en De Oude Manege willen vooral samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven bewerkstelligen voor een betere aansluiting met de arbeidsmarkt om (jeugd)werkloosheid te voorkomen en daarmee de verbinding leggen met participatie.

Cliënten gaan meedraaien in het bedrijf en worden geactiveerd om ‘mee te doen’ en bouwen zo sociale contacten op. Ze kunnen middels dagbesteding en mogelijk in de toekomst in de vorm van een algemene voorziening participeren in de horeca, de schoonmaak, het timmeren van de nieuwe groepsruimtes en deelnemen aan sportactiviteiten. De mogelijkheden zijn eindeloos en afgestemd op de interesses van de cliënt om duurzaam leren (en werken) te stimuleren.

Door de samenwerking vanuit Nous met onder andere de Hanzehogeschool, Noorderpoort, Alfa College en Terra zou dit vervolg ook een (al dan niet deeltijd) (volwassenen)opleiding kunnen betekenen.

Daarnaast hebben we inmiddels contact met Werkplein Ability om te kijken op welke manieren we kunnen samenwerken. Zodat we gezamenlijk onderzoeken of we cliënten ook kunnen toeleiden naar al dan niet betaald werk en de mogelijkheden daartoe.